CO2-Prestatieladder

CO₂-Prestatieladder

Vanuit de Heezen Bedrijven zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de CO₂-emissie als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te reduceren. We zijn gecertificeerd conform de CO₂-Prestatieladder niveau 3: een instrument om duurzaamheid kenbaar te maken in het aanbestedingsproces. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energiestromen inzichtelijk zijn, bepaald is op welke manier de CO₂-emissie wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die reductie van CO₂-emissie serieus nemen.

Beleid CO₂ emissie

De Heezen Bedrijven zijn naast de huidige inspanningen voor duurzaamheid, waaronder het recyclen en hergebruiken van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om haar CO₂-emissie te reduceren. In 2013 zijn de Heezen Bedrijven gestart met het meten van haar CO₂-emissie. Vervolgens zijn periodiek doelstellingen geformuleerd om onze CO₂-emissie te reduceren. Voor 2018-2020 was de doelstelling om de CO₂-emissie te verlagen met 3%, zowel in scope I als II+BT t.o.v. het referentiejaar 2017. Dit is een absolute besparing van 110,5 ton CO₂. De CO₂-emissie per fte is t.o.v. het referentiejaar gestegen zowel in scope 1 (22,35%) als in scope 2+BT (22,41%). Wij zijn echter van mening dat we in werkelijkheid zeker wel een reductie bewerkstelligd hebben, echter omdat we rekenen o.b.v. fte is dit niet terug te zien.

Volgens ons, en dat kunnen we ook met projecten onderbouwen, is de stijging het gevolg van verandering in aard en omvang van projecten die de afgelopen jaren (2019-2021) zijn uitgevoerd. In de periode 2016 t/m 2018 hadden we een piek in hand (renovatie)sloop projecten en veel asbestsaneringen: relatief veel “schoner” werk. Vanaf het laatste kwartaal 2018 tot heden hebben we veel meer machinale (totaal)sloop projecten gehad, waardoor veel meer inzet machines en daardoor veel dieselverbruik. Dit is een tendens in de gehele sloopbranche. Verder hebben we groei doorgemaakt in industriële sloop, sloop t.b.v. logistieke ontwikkelingen en infrawerken. Dat gaat gepaard met extra dieselverbruik.

Voor de toekomst gaan we bekijken of we de CO2-uitstoot en de doelstellingen kunnen relateren aan de tonnages vrijkomende materialen, om zo een reëler beeld te krijgen.

Doelstellingen 2021-2023

De totale CO₂-uitstoot over 2020 bedroeg 4.401 ton. De organisatie heeft de doelstelling bepaald om de CO₂-uitstoot te verlagen met 2% in zowel scope I als in scope II+ Business Travel, te realiseren in 3 jaar (2021-2023) t.o.v. het referentiejaar 2020.

Door onze investeringen in energiezuinige voertuigen en materieel proberen we het negatieve effect op de CO2-emissie zo klein mogelijk te houden. Denk hierbij o.a. aan de aanschaf van elektrische/hybride personenauto's, bedrijfsbussen, heftrucks en kranen, EURO-6D vrachtwagens, (gedeeltelijk) hybride rupskranen en zeer zuinige graafmachines en mobiele kranen (Stage-IV/V). M.b.t. het creëren van bewustwordingsgedrag zijn ook inspanningen verricht, zoals "good housekeeping" op het kantoor. Met de 528 zonnepanelen op ons pand in Eindhoven wekken we bijna de helft van onze energie voor die locatie op. Verder reduceren we ons energieverbruik door, waar mogelijk, het gebruik van Ledverlichting, bijvoorbeeld op de bedrijfslocatie in Eindhoven. In onze CO2-Emissie-Inventaris en het Energiemanagement Actieplan, die op de website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden m.b.t. ons totale verbruik, CO2-emissie en onze plannen om deze te reduceren.

CO₂-uitstoot door materieel

De CO₂-emissie wordt grotendeels veroorzaakt door het brandstofverbruik van voertuigen en materieel, het bedraagt dan ook ruim 90% van de totale CO₂-Emissie-Inventaris. Om dit te reduceren de Heezen Bedrijven een aantal maatregelen genomen:

  • Vernieuwing van het machinepark met milieuverantwoorde voertuigen en materieel.

  • Chauffeurs en gebruikers van de voertuigen en het materieel de trainingen "het nieuwe rijden en draaien" laten volgen.

  • Goed onderhouden voertuigen en materieel.

  • Periodiek controleren van de bandenspanning.

  • Ter optimalisatie van transportbewegingen is het wagenpark voorzien van een GPS-systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege ritten”.

Toekomst

Wij realiseren ons dat een afname van de energiestromen niet alleen voordelige effecten heeft voor het milieu, maar ook voor het imago van de organisatie en de portemonnee. Ook in de toekomst blijven we investeren in maatregelen, zetten we acties uit en zullen we deelnemen aan (keten)initiatieven waarmee we het negatieve effect door CO₂-emissie zo klein mogelijk houden.

Op weg naar een duurzame toekomst hebben we al mooie stappen gezet. We zijn ervan overtuigd dat we samen nog grotere en concretere stappen kunnen zetten. We dagen iedereen uit om ideeën aan te dragen waardoor we het nóg beter kunnen doen. Deze kunt u kenbaar maken via onze Kwaliteit- Arbo en Milieuafdeling. Klik hier om naar onze organisatiepagina op de SKAO-website te gaan.

Relevante artikelen