Onze bedrijven

M. Heezen

M. Heezen is dé specialist in sloopwerken, asbestsanering, bodemsanering en infratechniek. Wij zorgen op een veilige manier voor zorgvuldige verwijdering en uitfasering van stoffen die niet in een duurzame omgeving passen en adviseren partners en opdrachtgevers in slimme keuzes voor ontwerp, realisatie en hergebruik. Vanzelfsprekend met veiligheid voorop en respect voor de omgeving.

EZ Park

EZ Park bouwt, demonteert en herplaatst sinds 2010 bovengrondse parkeergarages. We lossen elk parkeervraagstuk flexibel en praktisch op met behulp van innovatieve modulaire parkeergarages: voor tijdelijk óf permanent gebruik. We geven daarbij vakkundig advies, werken met korte lijnen en hanteren een kostenefficiënte werkwijze. Zo realiseren we altijd duurzame parkeeroplossingen voor een financieel aantrekkelijke prijs.

Hesta Eindhoven

Hesta Eindhoven staat al jaren bekend als specialist in staalconstructies en staalwerken. Vanuit hun vestiging in Eindhoven verlenen we alle denkbare diensten van fabricage en levering tot montage van staalconstructies en uiteenlopende staalwerken alsmede ramen, deuren (met kozijnen) en puien. Eveneens het verzorgen van berekeningen en tekeningen.

TH Beton

TH Beton is de specialist in betonwerken. Van kleinschalig onderhoudswerk en het aanbrengen van (monolithisch afgewerkte) betonvloeren ten behoeve van renovatie- en nieuwbouwprojecten tot de complete aanleg van vloeistofdichte betonvloeren. Behalve voor het onderhouden, verbeteren en aanleggen van betonwerken houden we ons ook bezig met het leveren en aanbrengen van wapening, stapelblokken, anti-parkeerelementen, erfverhardingsplaten en keerwanden.

Vissers | Sloop - Asbest - Bodem

Met meer dan 30 vakkundige en ervaren medewerkers verrichten we alle denkbare activiteiten met betrekking tot sloopwerk, asbestsanering en milieutechniek en bodemsanering. Daarnaast leveren we hierop aansluitende diensten, variërend van demontage van productielijnen tot recycling van vrijkomende afvalstromen.

B. Schepens B.V.

B. Schepens B.V. is een modern en veelzijdig bedrijf wat zich heeft ontwikkeld tot een vooruitstrevende en ontzorgende partij op het gebied van grond- en infrawerken. We zijn gespecialiseerd in grondwerken, het profileren van oppervlakken, inmeten en uitzetten en de aanleg, reconstructie en onderhoud van rioleringen en bestratingen. Met een hecht team van vakbekwame en gecertificeerde medewerkers realiseren we uitdagende projecten.

Bodem & Ontwikkeling

B&O is een betrouwbare partner bij het (her-)ontwikkelen en (her-)inrichten van locaties waar sprake is van bodem-issues. Het is van belang dat we oplossingen vinden voor locaties die door bodem- en/of asbestverontreiniging niet bruikbaar zijn. Juist deze locaties hebben enorme potenties, waar zij opnieuw een nuttig onderdeel van de leefruimte van maken. B&O valt uiteen in twee afdelingen, namelijk bodemsanering en vastgoed.

Asset Recovery

Asset Recovery verzorgt het totale traject gericht op de industriële ontmantelingsprojecten in de chemie, petrochemie, farmaceutica en energie sector: van ontmantelen, reiniging, asbestsanering, demontage, hergebruik en slopen tot en met bodemsanering van industriële sloopwerken.

Stolwerk Sloopwerken en Asbestsanering

Stolwerk Sloopwerken en Asbestsanering is al 65 jaar een begrip op het gebied van sloopwerken, recycling, asbestsanering en milieutechniek en transport in Breda. Een gedreven en bedreven organisatie die middels een combinatie van technologie, kennis en inzet garant staan voor een levering van hoogwaardige kwaliteit.

2dehandsbouwmaterialen.nl

Als onderdeel van de Heezen Bedrijven geven we namens 2dehandsbouwmaterialen.nl oude bouwmaterialen, welke niet direct in het project kunnen worden hergebruikt, een tweede leven. Al meer dan 60 jaar verwerken we middels onze circulaire processen onze afvalstromen op hoogwaardige wijze en streven naar maximaal waardenbehoud en optimaal hergebruik va materialen door de inzet van innovatieve sloopwerken.